برای دل خودم
خط خطی های سید محمود جوادیارسال در تاريخ جمعه 31 مرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ یکشنبه 26 مرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ شنبه 25 مرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ سه شنبه 21 مرداد1393 توسط سید محمود جوادی
ارسال در تاريخ پنجشنبه 16 مرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ شنبه 11 مرداد1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ چهارشنبه 1 مرداد1393 توسط سید محمود جوادی

عذراً فلسطین ... مدافع العرب للإفطار فقط

Sorry Palestine ... Arabs cannons for breakfast only

ببخشید فلسطین عزیز ... توپ های جهان عرب فقط برای افطار شلیک می شوندارسال در تاريخ دوشنبه 23 تیر1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ جمعه 20 تیر1393 توسط سید محمود جوادیارسال در تاريخ شنبه 31 خرداد1393 توسط سید محمود جوادی

اسلایدر